ALWAYS
THE RIGHT WAY

POLITIKA KVALITY

V našej spoločnosti je vždy na prvom mieste zákazník

  • spokojnosť zákazníkov a budovanie korektných obchodných vzťahov založených na rešpekte a otvorenej komunikácii
  • dodávanie tovaru včas, v neporušenom stave a zabezpečenie spolupráce iba s overenými dodávateľmi
  • poskytovanie služieb prostredníctvom skúseného kolektívu pracovníkov, ktorému sú zabezpečené vhodné pracovné podmienky, neustály odborný rozvoj a náležitý karierny rast
  • neustála prevencia pred následným odstraňovaním nezhôd
  • individuálna zodpovednosť každého pracovníka za trvalé znižovanie negatívnych vplyvov na kvalitu poskytovaných služieb
  • stále zvyšovanie úrovní poskytovaných služieb zavádzaním moderných informačných technológií
  • dôraz na ochranu životného prostredia a prácu v zmysle právnych predpisov EÚ

Kvalitným a zodpovedným prístupom budujeme dobré meno spoločnosti.

Kontaktujte nás

NADOK s.r.o.
Mikovíniho 10
917 01 Trnava
Slovenská republika

E-mail: nadok@nadok.sk

Sledujte nás na sociálnych sietiach

Facebook  Google +